پروفایل چلسی-زاهدان به مربیگری یاسر
چلسی-زاهدان
امتیاز کل :
۳۱۵۸
برد:
۱۸۵۲
باخت:
۴۹۶
مساوی:
۴۲۸
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
یاسر
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۹/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۱/۲۱
تعداد بازدید:
۴۲۳۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
4
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب