پروفایل پیروزی کاپ به مربیگری میلاد بدیع
پیروزی کاپ
امتیاز کل :
۲۲۴۶
برد:
۳۶۷
باخت:
۲۸۰
مساوی:
۲۵۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
میلاد بدیع
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۹/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۲/۲۱
تعداد بازدید:
۷۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی