پروفایل انزلیچی به مربیگری برادران لاریجانی
انزلیچی
امتیاز کل :
۷۶۹۴
برد:
۱۸۴۹
باخت:
۱۲۲۶
مساوی:
۶۵۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
برادران لاریجانی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۰۹
تعداد بازدید:
۵۷۰۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 81
    ۸۱ بار قهرمانی
  • 59
    ۵۹ بار دومی
  • 50
    ۵۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی