پروفایل انزلیچی به مربیگری برادران لاریجانی
انزلیچی
امتیاز کل :
۷۶۲۵
برد:
۱۸۳۶
باخت:
۱۲۱۴
مساوی:
۶۵۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
برادران لاریجانی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۵۶۴۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 80
    ۸۰ بار قهرمانی
  • 59
    ۵۹ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی