پروفایل انزلیچی به مربیگری برادران لاریجانی
انزلیچی
امتیاز کل :
۷۱۹۷
برد:
۱۷۶۰
باخت:
۱۱۴۳
مساوی:
۶۲۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
برادران لاریجانی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۰۴
تعداد بازدید:
۵۲۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 73
    ۷۳ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 47
    ۴۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب