پروفایل انزلیچی به مربیگری برادران لاریجانی
انزلیچی
امتیاز کل :
۷۸۰۲
برد:
۱۸۶۹
باخت:
۱۲۳۹
مساوی:
۶۵۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
برادران لاریجانی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۱۷
تعداد بازدید:
۵۸۱۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 83
    ۸۳ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 50
    ۵۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی