پروفایل انزلیچی به مربیگری برادران لاریجانی
انزلیچی
امتیاز کل :
۷۴۴۷
برد:
۱۸۰۲
باخت:
۱۱۹۴
مساوی:
۶۴۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
برادران لاریجانی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۵۴۸۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 78
    ۷۸ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 48
    ۴۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب