پروفایل استقلال تهران به مربیگری حامد
استقلال تهران
امتیاز کل :
۸۱۸۴
برد:
۸۰۱۷
باخت:
۱۰۵۸
مساوی:
۶۲۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
حامد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۱۰۷۳۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۶۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 112
    ۱۱۲ بار دومی
  • 71
    ۷۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای