پروفایل استقلال تهران به مربیگری فروشی با 1 میلیارد سکه
استقلال تهران
امتیاز کل :
۸۳۳۳
برد:
۸۲۰۴
باخت:
۱۱۰۶
مساوی:
۶۵۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
فروشی با 1 میلیارد سکه
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۱۰۷۹۶۹
درصد كسب پیروزی :
%۶۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 115
    ۱۱۵ بار دومی
  • 73
    ۷۳ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای