پروفایل استقلال تهران به مربیگری وینفرید شفر
استقلال تهران
امتیاز کل :
۸۶۸۵
برد:
۸۳۸۷
باخت:
۱۱۶۰
مساوی:
۶۷۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
وینفرید شفر
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۱۰۸۹۹۳
درصد كسب پیروزی :
%۶۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 120
    ۱۲۰ بار دومی
  • 75
    ۷۵ بار سومی
   
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی