پروفایل استقلال تهران به مربیگری وینفرید شفر
استقلال تهران
امتیاز کل :
۸۵۲۵
برد:
۸۳۳۱
باخت:
۱۱۳۳
مساوی:
۶۷۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
وینفرید شفر
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
تعداد بازدید:
۱۰۸۵۱۱
درصد كسب پیروزی :
%۶۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 116
    ۱۱۶ بار دومی
  • 75
    ۷۵ بار سومی
   
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی