پروفایل طوفان زرد اف س به مربیگری مورینیو
طوفان زرد اف س
امتیاز کل :
۷۶۲۳
برد:
۲۰۲۳
باخت:
۸۸۷
مساوی:
۶۵۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تعداد بازدید:
۸۰۲۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 50
  ۵۰ بار قهرمانی
 • 83
  ۸۳ بار دومی
 • 80
  ۸۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!