پروفایل طوفان زرد اف س به مربیگری مورینیو
طوفان زرد اف س
امتیاز کل :
۸۲۳۶
برد:
۲۱۳۹
باخت:
۹۵۱
مساوی:
۶۸۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۸۵۸۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 51
  ۵۱ بار قهرمانی
 • 90
  ۹۰ بار دومی
 • 89
  ۸۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!