پروفایل طوفان زرد اف س به مربیگری مورینیو
طوفان زرد اف س
امتیاز کل :
۷۸۸۷
برد:
۲۰۶۹
باخت:
۹۱۰
مساوی:
۶۷۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۷/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۷
تعداد بازدید:
۸۲۶۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 50
  ۵۰ بار قهرمانی
 • 88
  ۸۸ بار دومی
 • 82
  ۸۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع عالی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!