پروفایل روداکرکراد به مربیگری علی نوری
روداکرکراد
امتیاز کل :
۵۲۱۳
برد:
۵۹۴۱
باخت:
۶۶۶
مساوی:
۵۲۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
علی نوری
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۲/۰۸
تعداد بازدید:
۳۰۹۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی