پروفایل پــرسـپولـيـس به مربیگری ☠Ѧyԃîɳ☠
پــرسـپولـيـس
امتیاز کل :
۴۲۴۰
برد:
۳۲۵۶
باخت:
۶۰۶
مساوی:
۲۸۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
☠Ѧyԃîɳ☠
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۱۵۰۶۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 53
    ۵۳ بار قهرمانی
  • 35
    ۳۵ بار دومی
  • 22
    ۲۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر