پروفایل پــرسـپولـيـس به مربیگری ☠Ѧyԃîɳ☠
پــرسـپولـيـس
امتیاز کل :
۳۶۱۶
برد:
۳۰۰۷
باخت:
۵۳۱
مساوی:
۲۵۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
☠Ѧyԃîɳ☠
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
تعداد بازدید:
۱۴۸۷۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 45
    ۴۵ بار قهرمانی
  • 29
    ۲۹ بار دومی
  • 20
    ۲۰ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی