پروفایل پــرسـپولـيـس به مربیگری ☠Ѧyԃîɳ☠
پــرسـپولـيـس
امتیاز کل :
۳۸۶۶
برد:
۳۱۸۰
باخت:
۵۹۳
مساوی:
۲۶۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
☠Ѧyԃîɳ☠
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۱
تعداد بازدید:
۱۴۹۷۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 49
    ۴۹ بار قهرمانی
  • 31
    ۳۱ بار دومی
  • 20
    ۲۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی