پروفایل عتیعلی کوچولو به مربیگری کچل
عتیعلی کوچولو
امتیاز کل :
۷۴۸
برد:
۳۱۹
باخت:
۲۱۸
مساوی:
۲۱۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
کچل
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۰/۰۸/۰۳
تعداد بازدید:
۵۸۷۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۳
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی