پروفایل سرور 7تا دیگه به مربیگری مارودونا
سرور 7تا دیگه
امتیاز کل :
۱۵۷۳
برد:
۲۵۵
باخت:
۲۵۸
مساوی:
۲۱۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
مارودونا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۳/۲۷
تعداد بازدید:
۵۶۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۴
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط