پروفایل توپچي هاي آبي2 به مربیگری آبي آبي روژين
توپچي هاي آبي2
امتیاز کل :
۵۸۳۶
برد:
۱۶۹۱
باخت:
۱۲۶۶
مساوی:
۸۳۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
آبي آبي روژين
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۱۱۳۹۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 53
    ۵۳ بار قهرمانی
  • 44
    ۴۴ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب