پروفایل توپچي هاي آبي2 به مربیگری آبي آبي روژين
توپچي هاي آبي2
امتیاز کل :
۵۹۲۵
برد:
۱۷۰۶
باخت:
۱۲۷۸
مساوی:
۸۳۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
آبي آبي روژين
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تعداد بازدید:
۱۱۴۲۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 45
    ۴۵ بار دومی
  • 46
    ۴۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب