پروفایل توپچي هاي آبي2 به مربیگری آبي آبي روژين
توپچي هاي آبي2
امتیاز کل :
۶۰۲۰
برد:
۱۷۲۱
باخت:
۱۲۸۷
مساوی:
۸۴۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
آبي آبي روژين
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تعداد بازدید:
۱۱۴۵۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 45
    ۴۵ بار دومی
  • 47
    ۴۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی