پروفایل توپچي هاي آبي2 به مربیگری آبي آبي روژين
توپچي هاي آبي2
امتیاز کل :
۶۲۳۰
برد:
۱۷۵۵
باخت:
۱۳۲۵
مساوی:
۸۶۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
آبي آبي روژين
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۷
تعداد بازدید:
۱۱۴۹۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 55
    ۵۵ بار قهرمانی
  • 46
    ۴۶ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی