پروفایل توپچي هاي آبي2 به مربیگری آبي آبي روژين
توپچي هاي آبي2
امتیاز کل :
۶۵۲۵
برد:
۱۸۰۴
باخت:
۱۳۶۲
مساوی:
۸۹۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
آبي آبي روژين
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۱۱۵۴۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 59
    ۵۹ بار قهرمانی
  • 48
    ۴۸ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب