پروفایل $پرسپولیس4 به مربیگری علی پروین
$پرسپولیس4
امتیاز کل :
۶۳۸۵
برد:
۳۴۱۶
باخت:
۳۶۳۷
مساوی:
۱۳۹۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
علی پروین
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۲۷
تعداد بازدید:
۱۰۷۰۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی