پروفایل $پرسپولیس4 به مربیگری علی پروین
$پرسپولیس4
امتیاز کل :
۶۶۹۴
برد:
۳۴۷۱
باخت:
۳۶۷۲
مساوی:
۱۴۰۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
علی پروین
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۰۹
تعداد بازدید:
۱۰۸۸۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 46
    ۴۶ بار قهرمانی
  • 80
    ۸۰ بار دومی
  • 59
    ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی