پروفایل $پرسپولیس4 به مربیگری علی پروین
$پرسپولیس4
امتیاز کل :
۶۵۳۸
برد:
۳۴۴۵
باخت:
۳۶۵۲
مساوی:
۱۳۹۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
علی پروین
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تعداد بازدید:
۱۰۷۸۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 45
    ۴۵ بار قهرمانی
  • 79
    ۷۹ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر