پروفایل شاهزاده تبریز به مربیگری امین
شاهزاده تبریز
امتیاز کل :
۹۳۹
برد:
۱۷۱
باخت:
۱۰۳
مساوی:
۸۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
امین
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۱۷
آخرین ورود :
۱۳۹۰/۰۸/۰۳
تعداد بازدید:
۱۲۳۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط