پروفایل پرچمدار دختران به مربیگری سارا محبوب
پرچمدار دختران
امتیاز کل :
۷۹۳۷
برد:
۴۵۴۷
باخت:
۳۰۵۶
مساوی:
۳۹۷۵
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
سارا محبوب
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۶۹۲۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 45
    ۴۵ بار دومی
  • 70
    ۷۰ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب