پروفایل صنف علافان به مربیگری رها
صنف علافان
امتیاز کل :
۷۵۴۰
برد:
۴۲۶۱
باخت:
۲۸۹۲
مساوی:
۳۸۲۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
رها
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۶۳۱۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 45
    ۴۵ بار دومی
  • 69
    ۶۹ بار سومی
   
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی