پروفایل صنف علافان به مربیگری رها
صنف علافان
امتیاز کل :
۷۶۶۳
برد:
۴۳۴۳
باخت:
۲۹۸۷
مساوی:
۳۹۰۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
رها
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
تعداد بازدید:
۶۵۰۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 62
    ۶۲ بار قهرمانی
  • 45
    ۴۵ بار دومی
  • 69
    ۶۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی