پروفایل صنف علافان به مربیگری رها
صنف علافان
امتیاز کل :
۷۳۶۱
برد:
۴۱۸۷
باخت:
۲۸۳۸
مساوی:
۳۷۴۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
رها
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۶۱۷۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 43
    ۴۳ بار دومی
  • 67
    ۶۷ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب