پروفایل پرچمدار دختران به مربیگری سارا محبوب
پرچمدار دختران
امتیاز کل :
۷۸۲۴
برد:
۴۴۲۸
باخت:
۳۰۳۷
مساوی:
۳۹۶۹
سیستم :
۲-۳-۵
استراتژی :
سانتر
سارا محبوب
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۶۶۸۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 45
    ۴۵ بار دومی
  • 69
    ۶۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر