پروفایل زهرارشتی به مربیگری زهرا
زهرارشتی
امتیاز کل :
۳۸۳۳
برد:
۶۴۵
باخت:
۶۰۷
مساوی:
۴۴۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
زهرا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۷/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۱/۱۱
تعداد بازدید:
۱۴۸۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی