پروفایل افلیجان به مربیگری امیر دنيلسون
افلیجان
امتیاز کل :
۷۴۵۵
برد:
۲۵۱۶
باخت:
۱۱۱۹
مساوی:
۵۷۱
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
امیر دنيلسون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۵۴۰۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 74
    ۷۴ بار قهرمانی
  • 67
    ۶۷ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی