پروفایل افلیجان به مربیگری امیر دنيلسون
افلیجان
امتیاز کل :
۷۶۳۷
برد:
۲۵۵۶
باخت:
۱۱۴۱
مساوی:
۵۷۷
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
سانتر
امیر دنيلسون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تعداد بازدید:
۵۵۷۲
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 76
    ۷۶ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای