پروفایل موعود به مربیگری فقط مای افسی
موعود
امتیاز کل :
۷۷۶۵
برد:
۳۳۸۰
باخت:
۱۱۵۷
مساوی:
۶۴۷
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
فقط مای افسی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۱۳
تعداد بازدید:
۱۰۱۰۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 75
    ۷۵ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع خوب