پروفایل موعود به مربیگری علی
موعود
امتیاز کل :
۸۰۰۹
برد:
۳۴۸۰
باخت:
۱۱۹۴
مساوی:
۶۵۷
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۱۰۳۵۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 80
    ۸۰ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 63
    ۶۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی