پروفایل منتخبان ایران به مربیگری مشتی
منتخبان ایران
امتیاز کل :
۶۲۵۳
برد:
۱۴۰۱
باخت:
۱۲۰۸
مساوی:
۶۸۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
مشتی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۴/۲۵
تعداد بازدید:
۷۶۷۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع معمولی
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع معمولی