پروفایل سیاه جامگآن به مربیگری Mᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ Rᴀʜᴇᴍɪ
سیاه جامگآن
امتیاز کل :
۳۴۶۰
برد:
۳۴۵۱
باخت:
۵۱۷
مساوی:
۴۸۱
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
Mᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ Rᴀʜᴇᴍɪ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۶/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۸/۱۵
تعداد بازدید:
۹۸۹۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۱۲
افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 19
    ۱۹ بار دومی
  • 18
    ۱۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی