پروفایل سیاه جامگآن به مربیگری Mᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ Rᴀʜᴇᴍɪ
سیاه جامگآن
امتیاز کل :
۳۴۳۹
برد:
۳۴۴۸
باخت:
۵۰۰
مساوی:
۴۷۸
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
Mᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ Rᴀʜᴇᴍɪ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۶/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۸/۰۵
تعداد بازدید:
۹۸۶۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۱۰
افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 19
    ۱۹ بار دومی
  • 17
    ۱۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع عالی