در حال بارگذاری...
...
نام تیم: سیاه جامگآن
تاریخ تاسیس: ۱۰ شهریور ۱۳۸۹
برد / باخت / مساوی:
۳۳۷۴ / ۴۲۹ / ۴۳۶
امتیاز کل: ۳۰۱۰
تعداد بازدید: ۹۴۶۱ بار

آخرین ورود: ۲۱ فروردين ۱۳۹۳
سیستم: ۲-۴-۴
زیر سیستم: A۳
عملکرد اخیر: با | با | با | با | م |

استادیوم تیم

بهترین نتیجه: مقام ۱ لیگ ۳
رتبه در میان كل تیم ها: ۰
درصد كسب پیروزی: ۴۳
مقام ها:
۴۶ بار قهرمانی
۱۷ بار دومی
۱۷ بار سومی
x46
x46
۴۶ بار قهرمانی
x17
x17
۱۷ بار دومی
x17
x17
۱۷ بار سومی
  •  
  •  
  • تیم
  • برد
  • مساوی
  • باخت
  • تفاضل
  • امتیاز
کمک
کمک