در حال بارگذاری...
...
نام تیم: سیاه جامگآن
تاریخ تاسیس: ۱۰ شهریور ۱۳۸۹
برد / باخت / مساوی:
۳۴۰۹ / ۴۵۹ / ۴۶۴
امتیاز کل: ۳۲۲۶
تعداد بازدید: ۹۶۵۹ بار

آخرین ورود: ۱۲ تیر ۱۳۹۳
سیستم: ۲-۴-۴
زیر سیستم: A۳
عملکرد اخیر: با | با | با | با | با |

استادیوم تیم

بهترین نتیجه: مقام ۱ لیگ ۳
رتبه در میان كل تیم ها: ۰
درصد كسب پیروزی: ۴۲
مقام ها:
۴۸ بار قهرمانی
۱۸ بار دومی
۱۷ بار سومی
x48
x48
۴۸ بار قهرمانی
x18
x18
۱۸ بار دومی
x17
x17
۱۷ بار سومی
هیچ جام فعالی وجود ندارد
  •  
  •  
  • تیم
  • برد
  • مساوی
  • باخت
  • تفاضل
  • امتیاز
کمک
کمک