پروفایل سیاه جامگآن به مربیگری Mᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ Rᴀʜᴇᴍɪ
سیاه جامگآن
امتیاز کل :
۳۳۶۴
برد:
۳۴۳۵
باخت:
۴۸۹
مساوی:
۴۷۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
Mᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ Rᴀʜᴇᴍɪ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۶/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۷/۰۸
تعداد بازدید:
۹۸۱۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۱۱
افتخارات
  • 50
    ۵۰ بار قهرمانی
  • 18
    ۱۸ بار دومی
  • 17
    ۱۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع معمولی