پروفایل سیاه جامگآن به مربیگری Mᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ Rᴀʜᴇᴍɪ
سیاه جامگآن
امتیاز کل :
۳۴۳۰
برد:
۳۴۴۷
باخت:
۴۹۶
مساوی:
۴۷۶
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
Mᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ Rᴀʜᴇᴍɪ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۶/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۷/۲۸
تعداد بازدید:
۹۸۵۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۹
افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 19
    ۱۹ بار دومی
  • 17
    ۱۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع معمولی