پروفایل سیاه جامگآن به مربیگری Mᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ Rᴀʜᴇᴍɪ
سیاه جامگآن
امتیاز کل :
۳۵۱۲
برد:
۳۴۵۷
باخت:
۵۳۰
مساوی:
۴۹۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
Mᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ Rᴀʜᴇᴍɪ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۶/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۹/۰۳
تعداد بازدید:
۹۹۲۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۱۳
افتخارات
  • 52
    ۵۲ بار قهرمانی
  • 19
    ۱۹ بار دومی
  • 18
    ۱۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع معمولی