پروفایل سیاه جامگآن به مربیگری Mᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ Rᴀʜᴇᴍɪ
سیاه جامگآن
امتیاز کل :
۳۳۰۷
برد:
۳۴۲۴
باخت:
۴۸۸
مساوی:
۴۷۲
سیستم :
۴-۲-۴
استراتژی :
دفاع
Mᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ Rᴀʜᴇᴍɪ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۶/۱۰
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۶/۲۷
تعداد بازدید:
۹۷۹۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۱۴
افتخارات
  • 48
    ۴۸ بار قهرمانی
  • 18
    ۱۸ بار دومی
  • 17
    ۱۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب