پروفایل ستاد بحران به مربیگری حسنی
ستاد بحران
امتیاز کل :
۱۹۸۱
برد:
۳۰۲
باخت:
۲۸۲
مساوی:
۲۴۲
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
حمله
حسنی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۶/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۱/۰۸/۲۵
تعداد بازدید:
۷۲۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع متوسط
چمن
نوع متوسط