پروفایل مشکی خراسان به مربیگری علی اقا
مشکی خراسان
امتیاز کل :
۴۵۵۱
برد:
۱۰۷۰
باخت:
۷۴۷
مساوی:
۶۱۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
علی اقا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۶/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۴/۰۶/۱۰
تعداد بازدید:
۲۰۷۳
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب