پروفایل شرگارکوئین به مربیگری بابک
شرگارکوئین
امتیاز کل :
۶۸۶۲
برد:
۵۳۰۱
باخت:
۱۲۱۶
مساوی:
۱۱۱۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
بابک
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۲۸۳۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 72
    ۷۲ بار قهرمانی
  • 59
    ۵۹ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی