پروفایل تخلف نام تیم به مربیگری تیم فروشی
تخلف نام تیم
امتیاز کل :
۷۶۵۶
برد:
۳۰۲۵
باخت:
۱۱۵۰
مساوی:
۵۳۹
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
تیم فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۲۰۵۶۲
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 89
    ۸۹ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای