پروفایل تخلف نام تیم به مربیگری تیم فروشی
تخلف نام تیم
امتیاز کل :
۷۸۲۸
برد:
۳۰۵۵
باخت:
۱۱۶۷
مساوی:
۵۵۰
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
تیم فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۲۰۷۷۲
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 90
    ۹۰ بار قهرمانی
  • 69
    ۶۹ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی