پروفایل تخلف نام تیم به مربیگری تیم فروشی
تخلف نام تیم
امتیاز کل :
۸۰۱۹
برد:
۳۰۹۰
باخت:
۱۱۸۶
مساوی:
۵۵۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
تیم فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تعداد بازدید:
۲۱۱۶۸
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 91
    ۹۱ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای