پروفایل تخلف نام تیم به مربیگری تیم فروشی
تخلف نام تیم
امتیاز کل :
۷۴۹۰
برد:
۲۹۸۶
باخت:
۱۱۲۴
مساوی:
۵۳۶
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
تیم فروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تعداد بازدید:
۲۰۳۷۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 86
    ۸۶ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای