پروفایل سیرکولیشن به مربیگری سعید
سیرکولیشن
امتیاز کل :
۶۷۵۴
برد:
۳۱۶۱
باخت:
۲۴۵۹
مساوی:
۱۶۲۱
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
سعید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۵/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۴۷۴۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 47
    ۴۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر