پروفایل سیرکولیشن به مربیگری سعید
سیرکولیشن
امتیاز کل :
۶۹۰۴
برد:
۳۱۸۸
باخت:
۲۵۷۴
مساوی:
۱۶۴۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
سعید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۵/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۴۸۲۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 47
    ۴۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع عالی