پروفایل ليان ابوشهر به مربیگری سيد حسن طاهري
ليان ابوشهر
امتیاز کل :
۲۹۲۴
برد:
۵۰۱
باخت:
۳۸۴
مساوی:
۳۳۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
سيد حسن طاهري
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۵/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۱۱
تعداد بازدید:
۱۴۷۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع معمولی