پروفایل مای منچستر به مربیگری ریحانه
مای منچستر
امتیاز کل :
۱۰۳۷
برد:
۱۷۳
باخت:
۲۴۲
مساوی:
۱۲۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس بلند
ریحانه
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۵/۱۶
آخرین ورود :
۱۳۹۲/۰۶/۲۹
تعداد بازدید:
۱۱۸۷۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی