پروفایل هنرمندان به مربیگری اندی اندرانیک مددیان
هنرمندان
امتیاز کل :
۷۸۰۳
برد:
۱۵۳۳
باخت:
۱۱۴۱
مساوی:
۵۷۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
اندی اندرانیک مددیان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۳۹۴۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 79
    ۷۹ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 42
    ۴۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی