پروفایل کهکشان سرخ به مربیگری لئوناردو
کهکشان سرخ
امتیاز کل :
۱۶۲۳
برد:
۷۲۰
باخت:
۲۶۵
مساوی:
۲۳۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
لئوناردو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۵/۰۲
آخرین ورود :
۱۳۹۱/۰۱/۱۷
تعداد بازدید:
۶۴۶۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط
صندلی
نوع معمولی