پروفایل -رئال به مربیگری Re......Za
-رئال
امتیاز کل :
۵۶۴۷
برد:
۱۰۹۳
باخت:
۶۵۵
مساوی:
۵۸۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
Re......Za
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۵/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۱۶
تعداد بازدید:
۱۵۳۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • Array
  Array بار قهرمان قهرمانان
 • 50
  ۵۰ بار قهرمانی
 • 48
  ۴۸ بار دومی
 • 47
  ۴۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر