پروفایل -رئال به مربیگری Re......Za
-رئال
امتیاز کل :
۵۸۱۶
برد:
۱۱۲۰
باخت:
۶۷۳
مساوی:
۶۰۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
Re......Za
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۵/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۱۹
تعداد بازدید:
۱۵۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • Array
  Array بار قهرمان قهرمانان
 • 50
  ۵۰ بار قهرمانی
 • 51
  ۵۱ بار دومی
 • 49
  ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب