پروفایل کلوپ 21 به مربیگری ارش بکهام
کلوپ 21
امتیاز کل :
۷۳۰۹
برد:
۱۴۴۹
باخت:
۹۵۴
مساوی:
۸۳۴
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
ارش بکهام
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۳۵۴۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 51
    ۵۱ بار قهرمانی
  • 61
    ۶۱ بار دومی
  • 60
    ۶۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی