پروفایل کلوپ 21 به مربیگری ارش بکهام
کلوپ 21
امتیاز کل :
۷۴۶۱
برد:
۱۴۷۵
باخت:
۹۷۵
مساوی:
۸۴۵
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
ارش بکهام
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۳
تعداد بازدید:
۳۶۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 61
    ۶۱ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی