پروفایل کلوپ 21 به مربیگری ارش بکهام
کلوپ 21
امتیاز کل :
۷۶۱۸
برد:
۱۵۰۸
باخت:
۱۰۰۲
مساوی:
۸۵۱
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
دفاع
ارش بکهام
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۳۷۶۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 55
    ۵۵ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب