پروفایل مردان وحشی به مربیگری کانتونا
مردان وحشی
امتیاز کل :
۷۹۶۴
برد:
۲۶۱۰
باخت:
۱۱۹۲
مساوی:
۵۶۵
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پاس بلند
کانتونا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۴
تعداد بازدید:
۶۸۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 81
    ۸۱ بار قهرمانی
  • 61
    ۶۱ بار دومی
  • 66
    ۶۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای