پروفایل مردان وحشی به مربیگری کانتونا
مردان وحشی
امتیاز کل :
۷۳۶۹
برد:
۲۴۸۶
باخت:
۱۱۱۷
مساوی:
۵۴۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
کانتونا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
تعداد بازدید:
۶۲۷۲
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 73
    ۷۳ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 64
    ۶۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای