پروفایل مردان وحشی به مربیگری کانتونا
مردان وحشی
امتیاز کل :
۷۷۶۹
برد:
۲۵۷۳
باخت:
۱۱۷۵
مساوی:
۵۶۰
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
کانتونا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳
تعداد بازدید:
۶۶۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 78
    ۷۸ بار قهرمانی
  • 59
    ۵۹ بار دومی
  • 66
    ۶۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب