پروفایل مردان وحشی به مربیگری کانتونا
مردان وحشی
امتیاز کل :
۷۰۸۷
برد:
۲۴۲۷
باخت:
۱۰۸۴
مساوی:
۵۳۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
کانتونا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۶
تعداد بازدید:
۵۹۹۳
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 55
    ۵۵ بار دومی
  • 62
    ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب