پروفایل مردان وحشی به مربیگری کانتونا
مردان وحشی
امتیاز کل :
۷۴۵۹
برد:
۲۵۰۳
باخت:
۱۱۳۰
مساوی:
۵۵۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
کانتونا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۷
تعداد بازدید:
۶۳۵۱
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 74
    ۷۴ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 64
    ۶۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب