پروفایل مردان وحشی به مربیگری کانتونا
مردان وحشی
امتیاز کل :
۸۱۲۴
برد:
۲۶۴۲
باخت:
۱۲۱۶
مساوی:
۵۷۵
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
سانتر
کانتونا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۷۰۰۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 83
    ۸۳ بار قهرمانی
  • 63
    ۶۳ بار دومی
  • 67
    ۶۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی