پروفایل مردان وحشی به مربیگری کانتونا
مردان وحشی
امتیاز کل :
۷۵۰۹
برد:
۲۵۱۶
باخت:
۱۱۴۶
مساوی:
۵۵۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
ضد حمله
کانتونا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تعداد بازدید:
۶۴۴۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 75
    ۷۵ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 64
    ۶۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای