پروفایل دریای ناآرام به مربیگری دریاجون
دریای ناآرام
امتیاز کل :
۶۶۳۹
برد:
۲۱۲۹
باخت:
۱۴۳۴
مساوی:
۹۵۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
دریاجون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۴/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تعداد بازدید:
۲۳۳۴۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 62
    ۶۲ بار قهرمانی
  • 44
    ۴۴ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر