پروفایل دریای ناآرام به مربیگری دریاجون
دریای ناآرام
امتیاز کل :
۶۴۹۱
برد:
۲۱۰۵
باخت:
۱۴۰۹
مساوی:
۹۴۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
دریاجون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۴/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۲۱
تعداد بازدید:
۲۳۲۷۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 60
    ۶۰ بار قهرمانی
  • 42
    ۴۲ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب