پروفایل دریای ناآرام به مربیگری دریاجون
دریای ناآرام
امتیاز کل :
۶۱۷۷
برد:
۲۰۵۳
باخت:
۱۳۷۱
مساوی:
۹۱۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
دریاجون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۴/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تعداد بازدید:
۲۳۱۴۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 57
    ۵۷ بار قهرمانی
  • 42
    ۴۲ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی