پروفایل دریای ناآرام به مربیگری دریاجون
دریای ناآرام
امتیاز کل :
۶۰۱۲
برد:
۲۰۲۴
باخت:
۱۳۴۶
مساوی:
۹۰۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
دریاجون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۴/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۲۳۰۲۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 55
    ۵۵ بار قهرمانی
  • 41
    ۴۱ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی