پروفایل دریای ناآرام به مربیگری دریاجون
دریای ناآرام
امتیاز کل :
۶۸۳۳
برد:
۲۱۶۸
باخت:
۱۴۵۳
مساوی:
۹۶۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
دریاجون
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۴/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
تعداد بازدید:
۲۳۴۳۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 46
    ۴۶ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر