پروفایل سوپر نوا به مربیگری مورینیو
سوپر نوا
امتیاز کل :
۷۱۸۱
برد:
۳۵۸۱
باخت:
۱۵۰۴
مساوی:
۹۵۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۱۸
تعداد بازدید:
۶۲۵۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 59
    ۵۹ بار دومی
  • 59
    ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی