پروفایل سوپر نوا به مربیگری مورینیو
سوپر نوا
امتیاز کل :
۷۲۲۰
برد:
۳۵۸۶
باخت:
۱۵۰۵
مساوی:
۹۵۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۱۸
تعداد بازدید:
۶۵۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی