پروفایل سوپر نوا به مربیگری مورینیو
سوپر نوا
امتیاز کل :
۶۹۷۹
برد:
۳۵۵۳
باخت:
۱۴۶۳
مساوی:
۹۲۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۵
تعداد بازدید:
۶۰۰۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای