پروفایل سوپر نوا به مربیگری مورینیو
سوپر نوا
امتیاز کل :
۷۰۶۷
برد:
۳۵۶۷
باخت:
۱۴۷۴
مساوی:
۹۳۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۹
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید:
۶۰۹۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 59
    ۵۹ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب