پروفایل سحر فشن به مربیگری سحر
سحر فشن
امتیاز کل :
۷۶۶۱
برد:
۱۹۳۷
باخت:
۱۰۴۵
مساوی:
۷۴۷
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
سحر
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۱۷۱۸۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 80
    ۸۰ بار قهرمانی
  • 59
    ۵۹ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب