پروفایل سحر فشن به مربیگری سحر
سحر فشن
امتیاز کل :
۷۸۱۰
برد:
۱۹۶۲
باخت:
۱۰۷۰
مساوی:
۷۵۹
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
سانتر
سحر
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۱۷۳۹۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 82
    ۸۲ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب