پروفایل ترکیه 1 به مربیگری سارا
ترکیه 1
امتیاز کل :
۷۱۰۷
برد:
۱۴۳۰
باخت:
۹۲۳
مساوی:
۶۶۳
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
سارا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تعداد بازدید:
۶۰۰۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 77
    ۷۷ بار قهرمانی
  • 61
    ۶۱ بار دومی
  • 43
    ۴۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی