پروفایل ترکیه 1 به مربیگری سارا
ترکیه 1
امتیاز کل :
۷۸۳۵
برد:
۱۵۴۵
باخت:
۱۰۰۵
مساوی:
۷۴۲
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
سارا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تعداد بازدید:
۶۸۲۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 83
    ۸۳ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 50
    ۵۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر