پروفایل ترکیه 1 به مربیگری سارا
ترکیه 1
امتیاز کل :
۷۵۱۲
برد:
۱۴۹۴
باخت:
۹۶۵
مساوی:
۷۰۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
سارا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
تعداد بازدید:
۶۴۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 82
    ۸۲ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 47
    ۴۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب