پروفایل ترکیه 1 به مربیگری سارا
ترکیه 1
امتیاز کل :
۷۰۰۱
برد:
۱۴۱۲
باخت:
۹۱۶
مساوی:
۶۵۵
سیستم :
۳-۳-۴
استراتژی :
سانتر
سارا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۵۹۱۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۴
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 76
    ۷۶ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 43
    ۴۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی