پروفایل ترکیه 1 به مربیگری سارا
ترکیه 1
امتیاز کل :
۷۳۶۳
برد:
۱۴۷۱
باخت:
۹۵۰
مساوی:
۶۹۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
سارا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
تعداد بازدید:
۶۳۱۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 81
    ۸۱ بار قهرمانی
  • 63
    ۶۳ بار دومی
  • 45
    ۴۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر