پروفایل ترکیه 1 به مربیگری سارا
ترکیه 1
امتیاز کل :
۷۶۶۲
برد:
۱۵۱۶
باخت:
۹۸۴
مساوی:
۷۲۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
سارا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷
تعداد بازدید:
۶۶۸۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۳

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 82
    ۸۲ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 49
    ۴۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر