پروفایل ترکیه 1 به مربیگری سارا
ترکیه 1
امتیاز کل :
۷۲۳۴
برد:
۱۴۵۴
باخت:
۹۳۱
مساوی:
۶۶۹
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
سارا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۱۰
تعداد بازدید:
۶۱۴۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۳
لیگ دسته ۲

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 80
    ۸۰ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 44
    ۴۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی