پروفایل شیاطین عنابی به مربیگری سر آلکس سامی
شیاطین عنابی
امتیاز کل :
۷۰۱۹
برد:
۱۴۳۳
باخت:
۱۰۹۷
مساوی:
۸۳۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
سر آلکس سامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۳/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۸
تعداد بازدید:
۲۹۱۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 62
    ۶۲ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی