پروفایل شیاطین عنابی به مربیگری سر آلکس سامی
شیاطین عنابی
امتیاز کل :
۶۳۴۲
برد:
۱۳۰۰
باخت:
۱۰۱۸
مساوی:
۷۹۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
سر آلکس سامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۳/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۱۰
تعداد بازدید:
۲۶۰۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 56
    ۵۶ بار قهرمانی
  • 58
    ۵۸ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب