پروفایل شیاطین عنابی به مربیگری سر آلکس سامی
شیاطین عنابی
امتیاز کل :
۶۲۴۰
برد:
۱۲۷۷
باخت:
۱۰۰۳
مساوی:
۷۸۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
سر آلکس سامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۳/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۳
تعداد بازدید:
۲۵۳۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 54
    ۵۴ بار قهرمانی
  • 57
    ۵۷ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب