پروفایل شیاطین عنابی به مربیگری سر آلکس سامی
شیاطین عنابی
امتیاز کل :
۷۱۹۱
برد:
۱۴۶۴
باخت:
۱۱۱۷
مساوی:
۸۵۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
دفاع
سر آلکس سامی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۳/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۳۰۰۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای