پروفایل نیک منش به مربیگری فرزاد
نیک منش
امتیاز کل :
۷۱۰۱
برد:
۱۰۹۸۱
باخت:
۹۹۹
مساوی:
۱۷۲۳
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
فرزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۹/۰۳/۲۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۲۷۰۸۹۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱
لیگ دسته ۲

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 18
  ۱۸ بار قهرمان قهرمانان
 • 80
  ۸۰ بار قهرمانی
 • 63
  ۶۳ بار دومی
 • 59
  ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع معمولی