پروفایل استقلال سرو به مربیگری سینا
استقلال سرو
امتیاز کل :
۷۷۶۴
برد:
۹۰۲۱
باخت:
۱۱۱۱
مساوی:
۵۳۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
سینا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۸۵۲۸
درصد كسب پیروزی :
%۵۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 84
    ۸۴ بار قهرمانی
  • 70
    ۷۰ بار دومی
  • 50
    ۵۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای
نور
نوع عالی