پروفایل استقلال سرو به مربیگری سینا
استقلال سرو
امتیاز کل :
۷۹۵۱
برد:
۹۲۸۷
باخت:
۱۱۳۲
مساوی:
۵۴۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
ضد حمله
سینا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۸۶۸۹
درصد كسب پیروزی :
%۵۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۵
لیگ دسته ۴

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 87
    ۸۷ بار قهرمانی
  • 70
    ۷۰ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی