پروفایل بارسلونا.ا.ث به مربیگری مجید
بارسلونا.ا.ث
امتیاز کل :
۷۶۳۳
برد:
۱۶۰۷
باخت:
۱۰۱۲
مساوی:
۶۲۰
سیستم :
۳-۶-۱
استراتژی :
دفاع
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۴۹۹۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 70
    ۷۰ بار دومی
  • 59
    ۵۹ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب