پروفایل بارسلونا.ا.ث به مربیگری مجید
بارسلونا.ا.ث
امتیاز کل :
۷۳۱۷
برد:
۱۵۴۸
باخت:
۹۷۱
مساوی:
۶۰۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۴۷۷۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۶

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر