پروفایل بارسلونا.ا.ث به مربیگری مجید
بارسلونا.ا.ث
امتیاز کل :
۷۷۹۶
برد:
۱۶۳۴
باخت:
۱۰۳۳
مساوی:
۶۳۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۵۰۹۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 72
    ۷۲ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی