پروفایل بارسلونا.ا.ث به مربیگری مجید
بارسلونا.ا.ث
امتیاز کل :
۷۴۸۳
برد:
۱۵۷۸
باخت:
۹۹۰
مساوی:
۶۱۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۴۸۸۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۵

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 68
    ۶۸ بار دومی
  • 58
    ۵۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر