پروفایل یادمجیدیه به مربیگری فرگوسن
یادمجیدیه
امتیاز کل :
۷۵۶۹
برد:
۱۸۲۳
باخت:
۱۱۶۹
مساوی:
۶۵۱
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
فرگوسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۴
تعداد بازدید:
۵۸۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 67
    ۶۷ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی