پروفایل یادمجیدیه به مربیگری فرگوسن
یادمجیدیه
امتیاز کل :
۷۹۸۹
برد:
۱۹۰۵
باخت:
۱۱۹۴
مساوی:
۶۷۲
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
فرگوسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۶۱۹۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 71
    ۷۱ بار قهرمانی
  • 73
    ۷۳ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی