پروفایل یادمجیدیه به مربیگری فرگوسن
یادمجیدیه
امتیاز کل :
۷۵۰۷
برد:
۱۸۱۰
باخت:
۱۱۶۸
مساوی:
۶۵۰
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
فرگوسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۱۵
تعداد بازدید:
۵۷۳۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 66
    ۶۶ بار دومی
  • 52
    ۵۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی