پروفایل یادمجیدیه به مربیگری فرگوسن
یادمجیدیه
امتیاز کل :
۷۷۷۴
برد:
۱۸۶۶
باخت:
۱۱۸۰
مساوی:
۶۶۱
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
فرگوسن
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۶۰۳۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۷
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 70
    ۷۰ بار قهرمانی
  • 70
    ۷۰ بار دومی
  • 54
    ۵۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب