پروفایل سیستان به مربیگری ممد آقو
سیستان
امتیاز کل :
۷۲۷۴
برد:
۲۰۹۸
باخت:
۸۶۷
مساوی:
۷۰۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
ممد آقو
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۲۰
تعداد بازدید:
۷۹۳۳
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی