پروفایل سوباسائیناااآ به مربیگری ما اف سی کلاهبرداریه
سوباسائیناااآ
امتیاز کل :
۵۰۲۲
برد:
۳۱۲۵
باخت:
۹۸۸
مساوی:
۵۹۲
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
ما اف سی کلاهبرداریه
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۱۲/۰۸
تعداد بازدید:
۴۵۱۱۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی