پروفایل فارکس به مربیگری مجبی
فارکس
امتیاز کل :
۷۰۷۵
برد:
۳۲۸۶
باخت:
۱۵۹۶
مساوی:
۹۵۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
مجبی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۱۸
تعداد بازدید:
۷۵۳۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی