پروفایل فارکس به مربیگری مجبی
فارکس
امتیاز کل :
۷۱۴۰
برد:
۳۲۹۸
باخت:
۱۶۱۳
مساوی:
۹۶۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
مجبی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تعداد بازدید:
۷۶۲۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب