پروفایل فارکس به مربیگری مجبی
فارکس
امتیاز کل :
۷۲۴۳
برد:
۳۳۱۵
باخت:
۱۶۲۳
مساوی:
۹۷۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
مجبی
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۹
تعداد بازدید:
۷۶۸۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی