پروفایل پترولوژی به مربیگری احسان
پترولوژی
امتیاز کل :
۷۷۴۷
برد:
۳۰۶۹
باخت:
۹۴۲
مساوی:
۹۲۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
احسان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۳۴۰۰۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱
لیگ دسته ۲

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 8
  ۸ بار قهرمان قهرمانان
 • 86
  ۸۶ بار قهرمانی
 • 58
  ۵۸ بار دومی
 • 61
  ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی