پروفایل پترولوژی به مربیگری احسان
پترولوژی
امتیاز کل :
۷۹۰۸
برد:
۳۱۵۶
باخت:
۹۶۴
مساوی:
۹۴۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
احسان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۳۴۳۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱
لیگ دسته ۲

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 8
  ۸ بار قهرمان قهرمانان
 • 87
  ۸۷ بار قهرمانی
 • 60
  ۶۰ بار دومی
 • 62
  ۶۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی