پروفایل دارت به مربیگری ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
دارت
امتیاز کل :
۷۴۸۴
برد:
۲۳۵۱
باخت:
۹۷۵
مساوی:
۵۵۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
تعداد بازدید:
۴۰۵۸۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 41
    ۴۱ بار قهرمانی
  • 110
    ۱۱۰ بار دومی
  • 68
    ۶۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب