پروفایل دارت به مربیگری ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
دارت
امتیاز کل :
۸۰۴۷
برد:
۲۴۷۷
باخت:
۱۰۳۰
مساوی:
۵۷۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۵
تعداد بازدید:
۴۱۱۷۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 43
    ۴۳ بار قهرمانی
  • 121
    ۱۲۱ بار دومی
  • 76
    ۷۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی