پروفایل دارت به مربیگری ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
دارت
امتیاز کل :
۷۶۰۹
برد:
۲۳۷۹
باخت:
۹۸۸
مساوی:
۵۵۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۱۰
تعداد بازدید:
۴۰۷۰۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 42
    ۴۲ بار قهرمانی
  • 113
    ۱۱۳ بار دومی
  • 70
    ۷۰ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی