پروفایل دارت به مربیگری ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
دارت
امتیاز کل :
۸۱۵۷
برد:
۲۴۹۷
باخت:
۱۰۴۴
مساوی:
۵۸۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تعداد بازدید:
۴۱۳۴۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 43
    ۴۳ بار قهرمانی
  • 123
    ۱۲۳ بار دومی
  • 78
    ۷۸ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی