پروفایل دارت به مربیگری ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
دارت
امتیاز کل :
۷۳۸۵
برد:
۲۳۳۰
باخت:
۹۶۶
مساوی:
۵۴۸
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۴۰۴۷۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 41
    ۴۱ بار قهرمانی
  • 108
    ۱۰۸ بار دومی
  • 66
    ۶۶ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی