پروفایل دارت به مربیگری ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
دارت
امتیاز کل :
۷۹۷۱
برد:
۲۴۶۳
باخت:
۱۰۲۶
مساوی:
۵۷۲
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
پاس بلند
ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
تعداد بازدید:
۴۱۱۰۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 43
    ۴۳ بار قهرمانی
  • 120
    ۱۲۰ بار دومی
  • 75
    ۷۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی