پروفایل دارت به مربیگری ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
دارت
امتیاز کل :
۸۳۱۵
برد:
۲۵۲۵
باخت:
۱۰۶۱
مساوی:
۵۸۹
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۵
تعداد بازدید:
۴۱۴۵۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 46
    ۴۶ بار قهرمانی
  • 123
    ۱۲۳ بار دومی
  • 80
    ۸۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب