پروفایل دارت به مربیگری ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
دارت
امتیاز کل :
۷۹۰۷
برد:
۲۴۵۳
باخت:
۱۰۱۲
مساوی:
۵۶۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
ارشکـــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
تعداد بازدید:
۴۰۹۷۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۶
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 43
    ۴۳ بار قهرمانی
  • 119
    ۱۱۹ بار دومی
  • 74
    ۷۴ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب