پروفایل پرسسپولیس به مربیگری محمود
پرسسپولیس
امتیاز کل :
۶۹۸۲
برد:
۲۹۱۴
باخت:
۱۲۴۱
مساوی:
۵۵۹
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
دفاع
محمود
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۰۷/۳۰
تعداد بازدید:
۹۸۶۴
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
لیدر
لیدر حرفه ای
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!