پروفایل ژئوشیمی به مربیگری احسان
ژئوشیمی
امتیاز کل :
۷۹۴۹
برد:
۳۰۹۶
باخت:
۹۷۳
مساوی:
۸۸۰
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
دفاع
احسان
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۴/۳۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۳۸۴۴۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱
لیگ دسته ۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 7
  ۷ بار قهرمان قهرمانان
 • 92
  ۹۲ بار قهرمانی
 • 55
  ۵۵ بار دومی
 • 73
  ۷۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی