پروفایل خیاو سبلان به مربیگری حمید
خیاو سبلان
امتیاز کل :
۳۰۲۸
برد:
۴۷۵
باخت:
۵۲۶
مساوی:
۳۶۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
حمید
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۳/۰۴/۲۵
تعداد بازدید:
۷۸۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع متوسط
نور
نوع متوسط