پروفایل یاد ندا به مربیگری بهزاد
یاد ندا
امتیاز کل :
۷۱۵۳
برد:
۱۲۳۸
باخت:
۱۰۰۹
مساوی:
۵۹۵
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
سانتر
بهزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تعداد بازدید:
۱۱۹۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 66
    ۶۶ بار قهرمانی
  • 55
    ۵۵ بار دومی
  • 50
    ۵۰ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای