پروفایل یاد ندا به مربیگری بهزاد
یاد ندا
امتیاز کل :
۷۵۱۴
برد:
۱۳۰۵
باخت:
۱۰۴۵
مساوی:
۶۰۸
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
سانتر
بهزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۱۴۷۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 60
    ۶۰ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر حرفه ای