پروفایل یاد ندا به مربیگری بهزاد
یاد ندا
امتیاز کل :
۷۷۰۰
برد:
۱۳۳۹
باخت:
۱۰۶۴
مساوی:
۶۱۶
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
سانتر
بهزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تعداد بازدید:
۱۵۹۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 68
    ۶۸ بار قهرمانی
  • 62
    ۶۲ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی