پروفایل یاد ندا به مربیگری بهزاد
یاد ندا
امتیاز کل :
۷۳۳۱
برد:
۱۲۷۲
باخت:
۱۰۲۸
مساوی:
۵۹۹
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
سانتر
بهزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۰۶/۱۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۳
تعداد بازدید:
۱۳۴۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۳
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 67
    ۶۷ بار قهرمانی
  • 56
    ۵۶ بار دومی
  • 53
    ۵۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 100000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر حرفه ای
چمن
نوع عالی